Đặt lịch hẹn với chúng tôi

Tiến Sỹ Vũ Duy Thức

Cố vấn

Tiểu sử

Tiến sĩ ĐH Stanford, Nhà đầu tư startup robot OhmniLabs, nhà sáng lập nền tảng Kambria.